fireblocking systems

de specialist in veiligheid

    

Wij zijn een officieel geregistreerd dealer van alle FirePro blusmiddelen welke toepasbaar zijn in vrijwel alle situatie's.

         

contact

Westveer Multi-Techniek B.V.

Nijlstroom 20

2721 CA Zoetermeer

info@westveer.net

IG V AB

Appelhof 21

9356 BT Tolbert

info@igvab.nl


Een brand gebeurt vaak op een volkomen onverwacht moment met soms de meest gruwelijk gevolgen.

De specialisten van fireblocking systems zijn getraind in het herkennen van de onveilige situatie's waarin een brand zich kan ontwikkelen.

Met de FirePro brandbestrijdingsmiddelen kunnen wij in veel gevallen dit risico wegnemen.

Door een slimme eenvoudige detectie worden de blusmiddelen aangestuurd waarmee op een veilige millieuvriendelijke wijze de brand in de kiem al gesmoord kan worden zonder het wegnemen van zuurstof.

Door de aansturing van de blusmiddelen worden er moleculen door middel van een aerosol vrijgelaten waardoor de brand bestreden kan worden.

FirePro is een Green label blusmiddel wat door vele certificaten onderschreven is.

Heeft u vragen, neem dan kontakt op met ons op.


Momenteel werken wij hard aan onze nieuwe website.